У среду 16.04.2014. год. се ради по распореду од понедељка Од 17.04. до 23.04.2014. год. – пролећни распуст и ускршњи празници Четвртак 17.04.2014. , уторак 22.04.2014. и среда 23.04.2014. год. су радни ненаставни дани

Почетак

  Хемијско-технолошки одсек„ у Београду је основан 1946 год.,при средњој техничкој школи “Петар Драпшин“. Тако је “Хемијско-технолошки одсек решењем бр. 906 од 20.11. 1957 год., положио испит зрелости и прерастао у “Хемијско-технолошку средњу школу“ 1961 године,“Хемијско-технолошка средња школа“променила је име у “Хемијско-технолошко техничка школа“.Од 1963/64. године школују се техничар-аналитичар, погонски техничар и прехрамбени техничар у четворогодишњем трајању. 1969.године Школа прераста у Центар и поред образовања техничарских профила школује и квалификоване раднике хемијске струке у трогодишњем трајању, а од 1971. год….

Видео материјал

Представа ученика хемијске школе – Закорачи у себе Хпт школа – Месари Презентација Хпт школе Хпт школа – Пекари Хпт школа – Хемијски огледи

Школске секције

Секције У Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи, посебно се инсистира на развијању стваралачких способности ученика. Значајна је ангажованост ученика наше школе и ван оквира редовних активност. То се остварује и кроз активности ученика у оквиру различитих секција. Као и ранијих година ученици су узели учешће у бројним скцијама које су им понуђене, а на основу исказаног интересовања (ученици су анкетирани од стране наставника у сваком одељењу понаособ). ПРЕГЛЕД СЕКЦИЈА И РУКОВОДИЛАЦА СЕКЦИЈА Драмска Катарина Марковић Маја Кел Литерарна Бранка Мићић Новинарска Весна…